Vymáhanie pohľadávok

 

Spoločnosť V.K.Konzulex s.r.o. vznikla v roku 1997 so zameraním sa na outsourcing - najmä na problematiku inkasa pohľadávok.

V priebehu rokov sme našu činnnosť rozšírili aj o nasledovné služby:

  • ekonomické a právne poradenstvo
  • finančné sprostredkovania
  • revitalizácia firiem

Sme pripravení, na základe Vašich požiadaviek, navrhnúť Vám optimálne využitie našich služieb.